Brottet Kultur
Produsent for årets oppsetninger er "Brottet Kultur" som er en samarbeids-konstellasjon bestående av Hvaler Kulturvernforening, barneteateret Brottungær og Kulturværste. 
 
I styringsgruppen sitter Paul Henriksen, Øyvind Wevling, Arnfinn Moe og Hans-P. Thøgersen.
 
Produksjonsleder: Hans-P. Thøgersen 
Epost: hp@kulturv.no 
Tlf. 90 95 03 10